คืนเงิน! รพ.จุฬาภรณ์แจ้ง ใครโอนเงินแล้วไม่ได้ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ติดต่อขอรับเงินคืนด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา โดยระบุว่า slotx

ประกาศครั้งสุดท้าย การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

  1. หลักฐานการโอนเงิน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3.  หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 กันยายน-8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล และ 27 กันยายน-15 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ในช่วงเวลาทำการ 08.30-16.30 น. ที่ชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทดลองเล่น pg

หากท่านไม่มารับเงินคืนหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่านบริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

By mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *